Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Thông báo: Lương Y Đỗ Đức Ngọc ở Canada sẽ sang chùa đại bi tâm - Thụy Điển trị bệnh và dạy khí công

Ngày tạo: 26/06/2014

Chùa Đại Bi Tâm xin hoan hỷ thông báo : LƯƠNG Y ĐỖ ĐỨC NGỌC Ở CANADA SẼ SANG CHÙA ĐẠI BI TÂM THỤY ĐIỂN TRỊ BỆNH VÀ DẠY KHÍ CÔNG CHO CÁC PHẬT TỬ GẦN XA, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY: 15-7 ĐẾN 7-8-2014...

Chương Trình Tu Học của Chùa Đại Bi Tâm BJUV trong năm 2014

Ngày tạo: 19/01/2014

Ghi Chú quan trọng: xin quý vị dán tờ chương trình này lên vách để Chùa khỏi mất thời gian kêu gọi.. Có gì thay đổi, chùa sẽ xin thông báo sau.. Rất cảm ơn quý Phật tử đã theo dõi và giữ tờ giấy này.. Ring: Chùa BJUV 042-834-06__Chùa GNOSJÖ: 0370-92-300__ Mob: 0708-306-157 ******************** Thông Báo những thời khóa TU NIỆM TRỌN NĂM 2014 MỖI KHÓA LỄ VÀO NGÀY THỨ 7 LÚC 10 GIỜ

Các ngày Lễ - Vía quan trọng của Chùa Đại Bi Tâm GNOSJÖ trong năm 2014

Ngày tạo: 19/01/2014

Chú Ý: Tất cả giờ tụng kinh vào ngày lễ là 11H 00 Sáng Quan trọng là: Quý Phật Tử trực hệ thường đến chùa, nên giữ chương trình nguyên năm này của CHÙA để theo dõi Tu tập.. Cám ơn quý Phật Tử đã để tâm. 1) Tết Nguyên Đán 2014 Thứ 7: Ngày 1-2 (2-1 â-l) Giáp Ngọ 2014 Từ 10h đến 19h00. Múa lân vào lúc 12h đến 12h30
Video
Hình ảnh
Thống kê