Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Thông báo chương trình Tết Năm 2015

Ngày tạo: 21/01/2015

Chương trình năm nay 2015, Giáo Hội Phật Giáo ĐẠI BI TÂM có tổ chức Tết tại 2 chùa, các tiết mục gồm có: Ngày Thứ Bảy 14-2-2015: Tổ chức Tết tại Chùa ĐẠI BI TÂM 2_GNOSJÖ_ Ngày Thứ Bảy 21-2-2015: Tổ chức Tết tại Chùa ĐẠI BI TÂM 1__BJUV__
Video
Hình ảnh
Thống kê